Servis PC

Počítače jsou jen stroje a tak se stává, že se dříve nebo později potýkají s nějakou vadou, ať již softwarovou nebo hardwarovou. V tomto případě je nutné přemýšlet, zda koupit zcela nový počítač nebo je možné starý opravit. Ještě častější je situace, kdy současný počítač stále funguje, ale z různých důvodů již nevyhovuje požadavkům. Není nutné hned kupovat nový počítač, ale vhodným rozšířením je možné dostát našim požadavkům za zlomek ceny nového počítače.

Pokud jste se dostali do této situace, mohu Vám pomoci:

  • analýza problému, návrh řešení zdarma
  • osobní přístup, respektování soukromí
  • vyčištění vnitřku počítače
  • repasování a nahrazení komponent
  • odstranění virů
  • přeinstalování operačního systému nebo software
  • záchrana dat

Cena závisí na provedeném rozsahu prací, před jakýmkoliv zásahem budete informování o možném řešení a ceně. Orientační ceník prací:

Instalace OS Windows 500,-
Instalace OS Linux (Debian, Ubuntu) 200,-
Instalace software 100,-
Odstranění virů 500,-
Záloha/záchrana dat 500,-
Vyčištění PC 200,-
Celková údržba PC (vyčištění, podmazání procesoru, namazání větráků) 300,-
Výměna komponent 200,-

Servis není (až na případnou analýzu) prováděn u Vás doma, takže máte zaručeno nenarušování soukromí. Kvůli osobnímu přístupu provádím servis jen pro osoby z blízkého okolí. Počítač mohu odvést i přivést v domluvený termín.