Vývoj hardware

Zabývám se zakázkovým vývojem hardware - slaboproudé elektroniky s dvacetiletou zkušeností v oboru. Sem patří jak návrh schémat, tak i plošných spojů, programování CPLD a FPGA, programování embedded systémů a rovněž příprava podkladů pro výrobu.Specializace především na měřící techniku, řízení a přenos dat.

Celý proces funguje v těchto krocích:

 1. Setkání za účelem předběžné konzultace a seznámení s projektem.
 2. Specifikace produktu, přesný popis rozhraní a parametrů.
 3. Analýza možných řešení, pracnosti vývoje a odhad výrobních nákladů.
 4. Výběr řešení ve spolupráci se zákazníkem.
 5. Tvorba schématu zapojení vybraného řešení.
 6. Vytvoření návrhu DPS a případně 3D modelu ve formátu STEP pro použití v mechanické konstrukci produktu.
 7. Výroba prototypu (u jednodušších návrhů možnost rychlého ručního osazení).
 8. Oživení prototypu.
 9. Tvorba software pro osazený procesor nebo FPGA.
 10. Aplikace změn dle požadavků, odstranění případných chyb.
 11. Tvorba podkladů pro opakovanou výrobu.

 Ukázky některých realizací:

3D model DPS:

Vyrobené DPS: